Retouren/herroepingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons het ingevulde herroepingsforumulier per e-mail toe te sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Zorgt u een afdruk van het “Herroepingsformulier” in de doos plaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzenden van de retourzending. U bent vrij om een pakketdienst te kiezen naar uw keuze, u bent ook verantwoordelijk voor de kosten van het retour zenden.


Wordt een product retour gestuurd welke niet aan de voorwaarden voldoet en/of beschadigd is, dan wordt deze niet verwerkt als retour en nemen we contact met u op. 

Zoek raken van de retourzending
Als de retourzending zoek raakt is dit voor eigen risico. Uiteraard tot het moment dat het bij ons is gearriveerd. 

Schade aan producten bij aankomst
We zijn erg zorgvuldig met onze producten en controleren deze bij binnenkomst en bij het inpakken van de zending. Mochten we desondanks iets gemist hebben of is het product beschadigd tijdens het verzenden, dan raden we u aan om ons dit zo snel mogelijk te laten weten per e-mail (info@feesthuys.nl).

Indien u niets laat weten en ook geen melding van een beschadiging doet bij een retourzending (schrijf het even op het formulier), dan ligt het risico bij u. Wij kunnen dan namelijk niet meer controleren of het defect door onze fout of door het verzenden komt. Vanaf het moment dat u een product heeft ontvangen, ligt de verantwoordelijkheid ervoor (wettelijk gezien) bij u. Wij vragen daarom altijd om uw bestelling zorgvuldig te controleren. Nog even op een rij:

  • Het melden van een defect bij uitpakken/aankomst moet vooraf per e-mail plaatsvinden.
  • Wacht onze instructies af voordat u het terugstuurt.
  • Als we u eventueel vragen het defecte/bschadigde item terug te sturen worden uiteraard de verzendkosten vergoed.
  • Defecte of beschadigde items: neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Retourzendingen die worden verstuurd zonder communicatie vooraf worden geweigerd. 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft.

  • U draagt zelf de kosten voor de retourzending.
  • We berekenen geen kosten voor het verwerken van retouren.
  • Bij retourneren (binnen 14 dagen) wordt de artikelwaarde plus eventueel betaalde verzendkosten voor de heenreis vergoed. Deze verzendkosten worden alleen vergoed als de gehele order wordt retourneert, niet als deze incompleet is.