Herroepingsformulier

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande genoemde producten herroep.

Neem bovenstaande tekst in het volgende blok over en vul aan met uw naam en complete adresgegevens en met de betreffende product(en) en datum van ontvangst van de betreffende product(en).
Formulieren die niet alle gegevens bevatten, zullen wij niet in behandeling nemen.